Paraguays befolkning

Den opprinnelige befolkningen i Paraguay var dominert av det tallrike guaranífolket. 95 % av befolkningen er av blandet spansk og guaraní avstamning (tradisjonelt har dette blitt kalt mestiser). Ca. 2 % tilhører andre indianske folk enn guaraní. Resten av befolkningen tilhører innvandrergrupper som gjennom 1900-tallet har slått seg ned i Paraguay, blant annet europeere (hovedsakelig tyske mennonitter), japanere, sørkoreanere og folk fra Midtøsten.

Folketallet ble i 2011 beregnet til i overkant av 6,5 millioner. Den årlige befolkningsveksten i tiårsperioden 1993–2009 holdt seg relativt stabilt i underkant at 2,5 %. Tall fra 2009–2010 indikerte en markant nedgang til 1,3%, mens tall fra 2011 igjen viser en mindre nedgang til ca. 1,28 %.

Paraguay har en ung befolkning, hvor gjennomsnittsalderen er på 25, 4 år. Aldersstrukturen per 2011 fordelte seg slik: 28 % er under 14 år, 65,4 % er mellom 15–64 år, og 6,1 % er 65 år eller eldre. Forventet levealder ved fødsel er 79 år for kvinner og 73 år for menn i følge tall fra 2011.

Befolkningstettheten er lav, 16,25 per km2 i 2010 i følge tall fra Verdensbanken, og bosetningsmønsteret er svært ujevnt. Mesteparten bor i Oriental-region av landet, nær hovedstaden Asunción som er den største byen i landet. Occidental-regionen som utgjør 60% av territoriet, er bosted for mindre enn 2% av befolkningen.

I et historisk perspektiv har Paraguay hatt den laveste urbaniseringsgraden blant de latinamerikanske landene. Først ved folketellingen i 1992 bodde det for første gang flere menneskene i byene enn på landsbygden. Per 2010 var like i underkant av 40 prosent fremdeles bosatt i rurale områder, med rundt en tredjedel av den arbeidsføre befolkningen sysselsatt i jordbruket. Det antas at det mellom 2010 og 2015 vil være en innflytting til byene på 2,5 % årlig.

Samfunnsforhold

Det regnes at 4 % av årlig BNP går til utdanning i Paraguay. 91 % av barna fullfører grunnskolen, og 50 % fortsetter i videregående skole. Et estimat fra 2003 antyder at 94 % av befolkningen over 15 år på det tidspunktet kunne lese og skrive – noe færre kvinner enn menn.

Paraguay har et gode tilbud innen private helsetjenester, men bare en liten del av befolkningen har råd til å benytte seg av dette. Siden 2008 har man sett begynnende reformer i Paraguays offentlige helsevesen, med målsetning om gratis behandling for alle. Mangelen på helsetilbud i rurale områder utgjør samtidig et alvorlig problem – det samme gjør dårlig infrastruktur ved behov for akutt medisinsk hjelp. Feilernæring og dårlige sanitære forhold, sammen med mangelen på helsetilbud, gjør at mange sykdommer som vanligvis enkelt kan behandles er å finne i Paraguay – for eksempel ulike parasitt- og luftveissykdommer.

Paraguay er et av de fattigste landene i Sør-Amerika, og tall fra 2012 indikerer at 18,8 % av befolkningen lever i fattigdom. Mellom 2010 og 2011 lå arbeidsledigheten i landet gjennomsnittlig på 7,2 %. Arbeidsledigheten er generelt høyere blant kvinner enn menn. For unge mellom 15 og 24 år var arbeidsledigheten per 2011 på 11,8 %. Andre store samfunnsmessige utfordringer er den økende voldsproblematikken, og utstrakt korrupsjon – landet regnes som det mest korrupte i Sør-Amerika. På FNs indeks over menneskelig utvikling er Paraguay rangert som nummer 96 av 169 (tall fra 2010).

Religion

I følge tall fra 2002 er i underkant av 90 % av befolkningen romersk katolske. Den største gruppen protestanter i landet er mennonitter. Det finnes også en liten, men voksende gruppe muslimer i landet.

Språk

Både spansk og det indianske språket guaraní er offisielle språk. De fleste i Paraguay er derfor tospråklige.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg