Skole og utdanning i Bahrain

Artikkelstart

Utdanningsløpet i grunnskolen i Bahrain følger et 6–3–3-løp. Grunnskolen består av barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Barneskolen varer seks år, ungdomsskolen tre år og den videregående skolen tre år.

Offentlig utdanning er gratis frem til videregående skole. Utdanningen er obligatorisk for barn fra 6 til 14 år. Skoleåret starter i september og avsluttes i juni.

Departementet for utdanning i Bahrain har overordnet ansvar for utdanningssystemet. På de offentlige skolene går jenter og gutter atskilt frem til universitetsnivå. Undervisningen foregår på arabisk. Barna innrulleres i enten offentlige eller private skoler. I tillegg til de offentlige skolene finnes det om lag 40 private og religiøse skoler. Barn med nedsatt funksjonsevne går på spesialskoler.

Om lag 99 prosent av barna innrulleres i grunnskolen , ca. 98 prosent i videregående skole og ca. 50 prosent i høyere utdanning.

Det er svært lite analfabetisme. Majoriteten av befolkningen er lese- og skrivekyndige. Ifølge tall fra 2018 er andelen analfabeter antatt å være ca. 2,5 prosent av befolkningen over 15 år.

Grunnskole

Barneskolen varer i seks år, fra barna er seks til elleve år gamle, og er inndelt i to sykluser. Den første syklusen er fra første til tredje trinn og består av klasseundervisning hvor én enkelt lærer har ansvar for brorparten av undervisningen i de ulike fagene. Den andre syklusen er fra fjerde til sjette trinn, hvor elevene har forskjellige lærere i de ulike fagene. Pensum på barneskolen består blant annet av fag som tar blant annet for seg islamsk utdanning, arabisk språk, engelsk språk, naturfag, matematikk, samfunnsfag, gym og musikk.

Ungdomsskolen varer i tre år, fra barna er 12 til 14 år.

Videregående opplæring

Det finnes tre ulike retninger i den videregående skolen som alle er treårige. Disse er allment innrettet, næringsrettet eller industrielt innrettet. Enkelte av yrkesutdanningene er kun for gutter.

Myndighetene i Bahrain har sterke forpliktelser til fagskoler og har etablert mer enn 50 sentre for voksenopplæring for ulike kompetansefelt.

Høyere utdanning

Som følge av økonomisk vekst og etterspørsel etter spesialisert arbeidskraft har landet satset stadig mer på høyere utdanning. Stadig flere søker seg til høyere utdanning, samtidig som mange drar utenlands for å studere.

Landets første universitet ble etablert i 1968. De to ledende høyere utdanningsinstitusjonene i landet er University of Bahrain og Arabian Gulf University. I tillegg til disse finnes det flere andre høyere utdanningsinstitusjoner, inkludert flere internasjonale. I 2001 ble en ny lov vedtatt som gjorde det lovlig med drift av private universiteter. Et myndighetsorgan for kvalitetssikring av utdanning har blitt etablert for overvåking og akkreditering av høyere utdanningsinstitusjoner.

Historikk

Bahrain har det eldste offentlige utdanningssystemet på den arabiske halvøy. Systemet ble etablert i 1930 av myndighetene i Bahrain. Koranskoler var før dette i lang tid den eneste kilden til utdanning. Den første moderne grunnskolen ble etablert av amerikanske misjonærer i 1899, og her ble det undervist i engelsk, matematikk og kristendom. Denne skolen ble senere omdøpt til Al Raja School og er i drift den dag i dag. Foreldre med god råd sendte barna sine på skoler i utlandet i Bombay eller Baghdad eller til religiøse skoler i regionen.

I etterkant av første verdenskrig åpnet Bahrain sin første offentlige skole i 1919. Landets første utdanningskomité ble etablert av prominente næringsdrivende. I 1926 ble landets andre offentlige skole for gutter åpnet i hovedstaden Manama. To år senere ble den første offentlige skolen for jenter åpnet. Myndighetene i Bahrain tok over styringen av utdanningen i 1930.

Fra 1995 til 2000 var Bahrain det landet som hadde høyest lese- og skrivekyndighet blant de arabiske landene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg