Utdanningssystemet i Øst-Timor består av gratis og obligatorisk utdanning i ni år fra barna er seks til 14 år.

I borgerkrigen forut for og etter uavhengigheten fra Indonesia i 1999 ble en stor del av skolene i Øst-Timor ødelagt. Etter selvstendigheten i 2002 har regjeringen prioritert gjenoppbyggingen av utdanningssystemet i landet, det anslås at over 90 prosent av skolene ble ødelagt under krigen. Departementet for utdanning, ungdom og sport i Øst-Timor har overordnet ansvar for landets utdanningssystem.

De siste årene har antallet skoler økt. Andelen som går på skolen har også økt betraktelig. Det er nærmest like mange jenter og gutter som går på skolen. Mellom 2002 og 2014 økte antallet elever fra 240,000 til 364,000. Antallet lærere ble doblet fra 6000 til 12,000. Landet har en befolkning på cirka en million innbyggere.

Blant utfordringene i utdanningssystemet er mange eldre skolebygg uten toaletter og rent drikkevann. Andre utfordringer er elever som må gjenta skoleår, høyt frafall i skolen, utfordringer knyttet til undervisningsspråk og begrendese ressurser i skolen som mangel på nok kvalifiserte lærere. Mange elever lærer ikke grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning selv om de går på skolen. Det estimeres at dette gjelder 70 prosent av elevmassen i første klasse og 40 prosent i andre klasse.

Ifølge FNs barnefond bor 42 prosent av befolkningen i Øst-Timor under fattigdomsgrensen. Dette bidrar til at mange barn ikke får skolegang. Situasjonen er vanskeligst for barn i landlige områder som ikke har like god tilgang til utdanning som barn i byene.

Det undervises på portugisisk eller det lokale språket tetum. Dette er de mest utbredte språkene i Øst-Timor og begge er offisielle nasjonalspråk.

Analfabetismen anslås til 32 prosent (2019). Ifølge UNICEF er nesten 37 prosent av unge mellom 15 og 24 år på landsbygda analfabeter.

Grunnskole

Grunnskolen varer i ni år. Barna starter på skolen ved fylte seks år. Det er en utfordring at nærmest halvparten av landets seksåringer ikke begynner på skolen i tide.

Ifølge tall fra UNESCO går i overkant av 90 prosent i den aktuelle aldersgruppen på grunnskolen (2019). Om lag 25 prosent av barna mellom tre og fem år går på førskole (UNESCO, 2019).

Videregående opplæring

Videregående opplæring tilbys fra elevene er 15 år og har varighet på tre år. Elevene kan velge mellom to ulike studieforberedende retninger, realfag eller samfunnsfag og språk. Etter endt løp kan elever basert på vitnemål søke opptak til høyere utdanning. Elevene kan også velge et yrkesfaglig løp som er tilpasset arbeidsmarkedet i landet.

Ifølge tall fra UNESCO begynner 65,8 prosent i den aktuelle aldersgruppen på videregående opplæring (2019).

Det er stort behov for å oppdatere pensum i videregående opplæring og dette er en prioritert oppgave for myndighetene. I lang tid etter uavhengigheten ble indonesisk pensum tatt i bruk på og undervist på bahasa.

Høyere utdanning

Høyere utdanning tilbys både ved offentlige og private universiteter. I tillegg finnes det praktiske fagrettede høgskoler. Ifølge myndighetene i Øst-Timor var det om lag 4000 universitetsstudenter i 1999, mange ble bedt om å bidra med gjenoppbyggingen av landets utdanningssystem blant annet grunnet mangel på undervisningspersonell.

Etter uavhengighet har det vært en utfordring å endre systemet fra indonesisk til et eget nasjonalt system. Universitetet i Dili ble gjenåpnet i 2001. I det akademiske skoleåret 2007-2008 var det 17,000 studenter fordelt på 14 høyere utdanningsinstitusjoner, ifølge landets myndigheter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg