Sigfús Daðason, islandsk lyriker og forlagsmann. Han regnes blant de såkalte «atomdikterne» som i 1950-årene innførte et modernistisk språk i islandsk lyrikk. Debuterte i 1951 med diktsamlingen Ljóð 1947–1951 og har siden gitt ut flere diktsamlinger og en rekke gjendiktninger av utenlandsk lyrikk. Sigfús Daðason er en kritisk intellektuell lyriker, der følelser og levd liv blir stilt inn under tankens krav om klarhet. Dette skaper ofte en uvanlig bevegelse mellom bevissthetsstrøm og intellektuell kommentar i hans lyrikk. I flere dikt kommer også hans politisk radikale overbevisning til uttrykk. I 1997 kom hans posthumt utgitte samling Og hugleiða steina (Og fundere over steiner), som både preges av hans intellektuelle og stilistiske mesterskap, men også i større grad gir rom for sterke følelser og avdekker en sår erfaringsbakgrunn.