Serapion av Vladimir (d. 1275) var arkimandritt i Huleklosteret i Kiev fra 1247 og biskop av Vladimir-Suzdal’ fra 1274. Serapion har skrevet fem korte prekener om menneskets synd, soning og gudommelig straff (1–3) og advarsler til menigheten om hedenske skikker og magi (4–5). Som prekenforfatter har Serapion en klar og konsis stil, og hans formaninger, argumenter og eksempler appellerer til menighetens sunne fornuft og forståelse.