Russlands litteratur før 1600-tallet

Fagansvarlig

Ingunn Lunde

Universitetet i Bergen

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 5 artikler: