Schinopsis, treslekt i sumakfamilien, søramerikanske trær med svært hard ved; se quebracho.