Sadiyah, kvinnenavn, av arab. 'velsignet, heldig'.