SIRTF, tidlig navn på den amerikanske romorganisasjonen NASAs Spitzer romobservatorium. Navnendringen fant sted i desember 2003.