Sándor Sik, ungarsk forfatter og prest; en betydelig representant for den neokatolske diktning i Ungarn. Fra 1930 professor i ungarsk litteratur ved universitetet i Szeged. Fra 1948 Piaristordenens øverste foresatte i Ungarn. Utgav det katolske tidsskriftet Vigilia. Også hans historiske dramaer og mysteriespill oppnådde stor suksess.