Piarister, eg. Ordo clericorum regularium pauperum Matris Dei scholarum piarum, fork. S.P., romersk-katolsk orden med undervisning og oppdragelse som formål. 1597 åpnet presten Joseph Calasanza Europas første gratis og offentlige gutteskole i Roma, som ble den første av mange «fromme skoler». Kongregasjonen som etter hvert oppstod for å drive skolene, ble 1617 anerkjent av Paul 5 og gjort til en religiøs orden 1621. Ordenens blomstringstid var på slutten av 1700-tallet da den hadde folkeskoler og videregående skoler i mange land. Ordenen ble splittet og sterkt redusert på grunn av ringvirkningene fra den franske revolusjon. De forskjellige grenene ble igjen samlet 1904 og har fortsatt betydelig pedagogisk virksomhet.