Rijswijk, by i Nederland, like utenfor Haag. Her sluttet 20. sept. og 30. okt. 1697 England, Holland, Spania og den tysk-romerske keiseren fred med Frankrike etter den pfalziske arvefølgekrig (1688–97), da Frankrike prøvde å erobre tyske områder vest for Rhinen. Fredsslutningen gav stort sett status quo, bortsett fra at Frankrike beholdt Strasbourg og Alsace.