Pfalziske krig, eller pfalziske arvefølgekrig, den europeiske krig 1688–97 som brøt ut da Ludvig 14 krevde deler av kurfyrstedømmet Pfalz for sin svigerinne Elisabet Charlotte, hertuginne av Orléans. Krigen foregikk på forskjellige krigsskueplasser mellom Frankrike på den ene siden og den tyske keiser, England, Nederland, Spania og Savoia på den andre. Franskmennene under marskalken av Luxembourg vant store seire til lands, men til sjøs ble de slått av den engelske flåte. Freden i Torino 1696 og i Rijswijk 1697 ble ugunstig for Frankrike.