Estland ligger i den sørlige barskogsonen, den sørboreale regionen, og den naturlige vegetasjonen består for det meste av barskog med høyt innslag av løvtrær. Ca. 48 % av landet er dekket av skog, mesteparten gran og furu, resten bjørk, osp, eik, alm og flere andre løvtrearter. Det er også store områder som er dekket av myr. På kalkrik berggrunn i vest, bl.a. øyene Hiiumaa og Saaremaa er det en steppelignende vegetasjon som ligner på den som finnes på Öland og Gotland.