Pierre Albert-Birot, fransk forfatter. Skrev dadaistiske dikt under den første verdenskrig, senere bl.a. det surrealistiske eposet Grabinoulor (1933). Hans teaterstykker peker frem mot Ionesco og avantgarde-teateret i 1950-årene.