Petter Graver, født i Tinn, norsk diplomat, cand.jur. Ansatt i Utenriksdepartementet fra 1947. Minister i Berlin 1969, ambassadør i Tel Aviv 1971–75, i Moskva 1975–79, i Ottawa 1979–83 og i Haag 1983–88.