Paul Fort, fransk dikter som i ca. 50 bind Ballades françaises et Chroniques de France (1897–1953) har besunget fransk natur og historie. Hans spontane stil viser sterk innflytelse fra fransk folkediktning. Han skrev også historiske skuespill som Ysabeau (1924) og Le Camp du drap d'Or (1927). Tidsskriftet hans, Vers et Prose, var et forum for fransk avantgardelitteratur før den første verdenskrig.