Paul-Henry Thiry Holbach var en fransk opplysningsfilosof. Som ung kom han til Paris og sluttet seg til Diderot og encyklopedistene. I Système de la Nature (2 bind, 1770), kalt «ateismens bibel», utvikler han en konsekvent materialisme og ateisme. I Christianisme dévoilée (Kristendommen avslørt, 1767) angrep han kristendommen og fremstilte religionen som den største fare for dyd og moral.