Encyklopedistene, fellesbetegnelse for de tenkere og forfattere som medvirket ved utarbeidelsen av den store franske Encyclopédie (1751–80). Nevnes må i første rekke utgiverne Diderot og d'Alembert, og blant medarbeiderne Voltaire, Rousseau, Helvétius, Holbach og Montesquieu. Encyklopedistene danner ingen enhetlig filosofisk skole, men de er kjennetegnet ved en utpreget fornufts- og fremskrittstro og ved sin kritikk av den bestående samfunnsorden. Deres arbeid bidrog sterkt til å forberede den franske revolusjon.