Otto Grotewohl, østtysk politiker (SPD), utdannet som boktrykker. Hadde fra 1923 flere ministerposter i Braunschweigs regjering. Medlem av Riksdagen 1925–33. I 1945 ble han formann for SPD i den sovjetiske okkupasjonssonen, og han deltok april 1946 i sammenslutningen med kommunistpartiet til det sosialistiske enhetsparti, SED, der han ble formann sammen med W. Pieck. Statsminister i Øst-Tyskland 1949–64.