Otto Gelsted, dansk dikter som i formsikre og intellektuelt pregede dikt uttrykte en moderne verdenssmerte og en kosmisk natursans. Oppgav for en tid poesien for å virke som kommunistisk kunst- og litteraturkritiker; vendte siden tilbake til lyrikken med vakre, nasjonale dikt. Hans Emigrantdigte (1945) hører til den betydeligste danske lyrikk fra okkupasjonsårene. Han skrev også om gresk kultur (Græsk drama, 1957, o.a.) og oversatte Homer (1954–55).