NorNed-kabelen, navn på verdens lengste sjøkabel for overføring av elektrisk kraft. Den er bygget av norske Statnett SF og det nederlandske kraftdistribusjonsselskapet Tennet og ble kommersielt tatt i bruk i mai 2008. Kabelen løper fra Feda i Kvinesdal kommune i Vest-Agder og 580 kilometer frem til Eemshaven i Nederland. NorNed-kabelen har en kapasitet på 700 MW og kan utveksle 6 TWh kraft årlig mellom Norge og det europeiske kraftmarkedet. Kabelen veier totalt 47 000 tonn, og på det dypeste ligger den vel 400 meter under havoverflaten. Overføringsspenningen er 450 kV likestrøm.