Nimbus, serie amerikanske jordobservasjonssatellitter egentlig konstruert som et pre-operativt meteorologisk system. Ble etter hvert benyttet til prøving av avanserte instrumenter og prosedyrer også for andre formål. Nimbus 1 ble skutt opp av romorganisasjonen NASA 1964, den siste, Nimbus 7, 1978.