Værsatellitter kalles også meteorologiske satellitter og er et samlenavn på alle satellitter som har som hovedoppgave å samle inn meteorologisk informasjon. Værsatellittenes viktigste oppgave er å overvåke vær- og klimaendringer.Værsatellitter måler stråling, både solstråling og energistråling fra jorden og atmosfæren. Målingene kan vises som bilder hvor vi kan se skyer og jordoverflata der det ikke finnes skyer. Hele artikkelen