Nikolaj Tsjernysjevskij, russisk kritiker og samfunnsfilosofisk forfatter. I avhandlingen Kunstens estetiske forhold til virkeligheten (1855) utviklet han et materialistisk kunstsyn som ble av stor betydning for russisk og senere sovjetisk estetikk. 1855–62 var han medarbeider i det radikale tidsskriftet Den samtidige. Påvirket av vesteuropeisk sosialistisk og materialistisk tenkning (blant andre Feuerbach) utviklet Tsjernysjevskij en ateistisk materialisme og teorien om en sosialisme bygd på det russiske landsbyfellesskap. Han ble arrestert 1862, og i Peter-Paul-festningen skrev han den berømte tendensromanen Hva må gjøres?, der han tar til orde for kvinnens frigjøring, frie ekteskap og sosialisme. Ved et glipp i sensuren ble romanen trykt i Den samtidige 1863, og ble som en bibel for de radikale, blant andre Lenin. Tsjernysjevskij ble dømt til straffarbeid og forvist til Sibir.