Nico van Suchtelen, nederlandsk forfatter. En av de fremste i kretsen omkring Albert Verwey, som tok avstand fra 1880-årenes estetiske skjønnhetsideal til fordel for en erkjennelsessøkende idédiktning. Stor betydning fikk Suchtelens møte med Frederik van Eeden og deltagelsen i dennes Tolstoj-inspirerte kommunistiske koloni, noe som avspeiler seg i hans hovedverk, romanen Quia absurdum (1906). Her møtes en nyromantisk idealisme og en kritisk skeptisisme. Grunntanken i hans diktning er harmonien mellom den personlige og den universelle vilje. Et annet av hans kjente verker er brevromanen De stille lach (1916).