Albert Verwey, nederlandsk forfatter. En av de ledende lyrikere og kritikere i 1880-årsbevegelsens tidsskrift De Nieuwe Gids. Han utviklet seg bort fra bevegelsens ensidige skjønnhetsdyrking og mot en sterkere etisk holdning, preget av Spinozas filosofi. Med sitt tidsskrift De Beweging (1905–19) fikk han stor betydning for den unge lyrikergenerasjon. Han var også en betydelig kritiker og fra 1924 professor i litteraturhistorie ved universitetet i Leiden.