Niccolò Jommelli, italiensk komponist av den napolitanske skole. En tid leder av et konservatorium i Venezia og kapellmester ved Det pavelige kapell i Roma; virket 15 år som hoffkapellmester i Stuttgart. Jommelli var meget produktiv og skal ha skrevet ca. 60 operaer. Han strebet etter å gjøre operaen mer dramatisk og er blitt kalt den italienske Gluck. Dessuten skrev han verdifull kirkemusikk, bl.a. det berømte Miserere.