Barokken er ein kunsthistorisk periode med fellestrekk mellom kunstartane, der dynamikk og kontrast, perspektiv og ornament er blant dei viktigaste kjenneteikna. I musikken blir barokken vanlegvis tidfesta til om lag 1600–1750. Hele artikkelen