Internasjonale klassiske komponister og verker i barokken

Barokken er en kunsthistorisk periode med fellestrekk mellom kunstartene, der dynamikk og kontrast, perspektiv og ornament er blant de viktigste kjennetegnene. I musikken blir barokken vanligvis tidfestet til omlag 1600–1750. Avgrensningen er omtrentlig, fordi tendenser finnes i musikk fra siste del av 1500-tallet, og strømninger som pekte mot nye retninger oppsto allerede i første del av 1700-tallet.Musikalske stiltrekk som forbindes med barokken er terrassedynamikk, viderespinningsmelodikk, snirklete ornamentikk og en jevn «motorisk» rytme. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Internasjonale klassiske komponister og verker i barokken

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 122 artikler:

X

  1. Xerxes