Mowat, norsk adelsslekt som innvandret fra Skottland på 1500-tallet med Anders Mowat til Hovland i Tysnes. Foruten Hovland eide han flere andre setegårder i Bergens stift, bl.a. Mel, Hatteberg og Seim. Anders Mowat hadde tidligere vært gift på Shetland, hvor han hadde stor etterslekt med sin første kone Ursula Tulloch. I sitt neste ekteskap, med Else Rustung, hadde han sønnen admiral Axel Mowat (1592–1661), gift med Karen Bildt, og datteren Karen (ca. 1589-1679), gift med admiral Erik Ottesen Orning. Siste mann i den norske slektsgren var sønnen Axel Mowat (død 1644), som ble drept i duell med Laurids Galtung. Jordegodset gikk med datteren Karen Mowat over til geheimeråd Ludvig Rosenkrantz, som opprettet baroniet Rosendal.