Bildt, skandinavisk adelsslekt, som første gang er nevnt i Jylland 1487. Slekten kom til Norge med Daniel Bildt (død ca. 1585), som var gift med Blanceflor Lunge (datter av rikskansler Vincents Lunge og datterdatter av fru Ingerd til Austrått), som bl.a. eide Lungegården i Bergen. Deres sønnesønn var Daniel Bildt (1602–51), og deres etterkommere eide bl.a. gårdene Nes i Borge (nå Fredrikstad) og Morlanda i Båhuslen, som tilhørte slekten 1536–1676 og 1679–1881. Den norske gren av slekten døde ut 1719, mens slekten lever videre i Sverige, fra 1700-tallet forgrenet i flere linjer. Til en av disse hører riksmarskalk, statsminister Didrik Anders Gillis Bildt (1820–94), som ble friherre i 1865. Tittelen går kun i arv til slektens overhode. Hans sønnesønns sønnesønn er tidligere statsminister Carl Bildt (født 1949).