Seim, tidligere adelig setegård i Kvinnherad kommune, Hordaland. Gården er kjent siden siste halvdel av 1200-tallet, da den tilhørte Gaut Jonsson. Seim tilhørte på 1500-tallet Christoffer Trondsson (Rustung), og gikk i arv til datteren Anna («skottefruen»), som er kjent for sitt kjærlighetsforhold til jarlen av Bothwell. 1607 overdrog hun Seim til søsteren Else, gift med Anders Mowat. Deres sønn Axel Mowat arvet farens mange setegårder, bl.a. Seim. Ved hans død 1661 gikk gården i arv til svigersønnen Axel Rosenkrantz, som benyttet svigerfarens gods til å opprette baroniet Rosendal, hvor Seim inngikk som en av setegårdene. Bygningene forsvant kort tid etter at Rosendal slott var oppført.