Mogens Lassen, dansk arkitekt. Hans tidligste bygg er preget av den internasjonale funksjonalismen. Senere utviklet han en friere, mer selvstendig versjon av funksjonalismen, preget av en gjennomført enkelhet, men man merker hele tiden inspirasjonen fra Le Corbusier. Han interesserte seg særlig for boliger, og i forstedene Gentofte og Klampenborg, nord for København, finnes flere av hans eneboliger i hvitmalt, armert betong. Han arbeidet også med andre bygningstyper, og laget møbler og inventar.