I Ny-Guinea er de tradisjonelle stammereligionene (som fremviser meget stor variasjon) fremdeles levende, spesielt i det indre av landet. På de mindre melanesiske øyene (Salomonøyene, Ny-Hebridene, Ny-Kaledonia, Fiji) har kristen misjon helt eller delvis fortrengt eldre religionsformer. De tradisjonelle religionene er særlig konsentrert om kulten av maktfylte åndevesener og forfedreånder. Et resultat av møtet med vestlig kultur er de såkalte «cargo cults» (av eng. cargo, 'skipslast'), religiøse bevegelser ledet av profeter og preget av forhåpninger om opprettelse av en ny gullalder da europeernes varer skal strømme inn med fly eller skip, som ofte tenkes ført av stammens forfedre.