Marcus Lauesen, dansk forfatter, utgav flere diktsamlinger og romaner, men slo først igjennom med den psykologiske slektsromanen Og nu venter vi paa skib (1931). Her som i flere av hans fortellinger spiller hans slesvigske hjemstavn en dominerende rolle. Nevnes må også hans to Luther-romaner Kætteren fra Eisleben og Det tyske oprør (1934–36) samt romanen Mor (1961).