Luigi Einaudi, italiensk økonom og politiker (liberal). Professor i sosialøkonomi ved universitetet i Torino 1902–49. Fra 1925 motstander av fascismen, flyktet 1943 til Sveits. Vendte tilbake til Italia 1945 og var 1945–48 sjef for Italias bank. Visestatsminister og budsjettminister i De Gasperis regjering 1947–48. Italias president 1948–55. Omfattende sosialøkonomisk forfatterskap.