Louis Couperus, nederlandsk forfatter, Nederlands store klassiker på romankunstens område. Han ble kjent for sine naturalistiske samtidsromaner som skildrer dekadente mennesker fra nederlandsk overklassemiljø, bl.a. Eline Vere (1889). Sitt kunstneriske høydepunkt nådde han med Haag-romanene De boeken der kleine zielen (4 bd., 1901–03) og de såkalte «konge-romanene», bl.a. Majesteit (1893, norsk overs. Majestet, 1896) og Wereldvrede (1895). De sterkt nyromantisk pregede Psyche (1898) og Fidessa (1899, norsk overs. 1981) foregår i en allegorisk og symbolsk verden. Senere skrev han historiske romaner fra oldtiden og middelalderen. Hele hans forfatterskap er preget av pessimisme og fatalisme.