Lier, storgård i Kongsvinger kommune, Hedmark, 6 km sør for Kongsvinger. Gården var bondeodel 1647; fra slutten av 1800-tallet tilhørte den slekten Stang og er nå i slekten Delphins eie. Lier omfatter (1997) 600 daa dyrket mark og 40 000 daa skog.

Lier er kjent fra kamper under sjuårskrigen 1807–14, hhv. 18. august 1808 og 2. august 1814 (oberst S. A. Krebs). I den første tapte nordmennene og trakk seg tilbake til Kongsvinger festning, mens de seiret i den siste, da svenskene etter et nytt nederlag ved Matrand 15. august måtte trekke seg tilbake over grensen. Gården var også stasjon for grensevaktene i 1905. I forbindelse med krigshandlingene på 1800-tallet ble det ved gården anlagt flere skanser og stillinger; disse ble istandsatt 1905.

Hovedbygningen er oppført 1801, ombygd 1908–11 (arkitekt Magnus Poulsson). Fjøset ble oppført 1905, og ble benyttet som bivuakk for grensevaktene samme år.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

23. juni 2009 skrev Jonas Botilsrud

Lier gårds arealer i Kongsvinger kommune under gårds og bruksnummer 24/1. Om det er arealer i andre kommuner er ikke dette medregnet.Fulldyrket: 794

Overflatedyrket: 24

Innmarksbeite: 37

Skog: 65332

Annen mark: 10010

Annet areal: 1606Totalt areal: 77803Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.