Eldre betegnelse for lukket festningsverk, permanent på strategisk viktige punkter, eller feltmessig på viktige punkter i en befestet stilling. Som regel var det jordverker med skyttergraver, standplasser for skyts, dekningsrom m.m. Rundt skansen gikk et sammenhengende hinder.