Levellers, radikalt, republikansk politisk-religiøst parti i Oliver Cromwells hær. Krevde sterk utvidelse av stemmeretten, parlamentsvalg hvert annet år, religiøs toleranse, demokratisk kontroll av hæren. Bevegelsen hadde mange tilhengere blant småborgerne, særlig i London, og spilte en betydelig rolle 1648–49. Den ble slått ned med makt; lederne ble fengslet og enkelte av dem skutt. Den mest kjente var John Lilburne.