Leander Starr Jameson, sørafrikansk politiker. Han var født i Edinburgh, utdannet seg til lege i London og kom til Afrika 1878. Jameson var en av de mest fremtredende britiske imperialister og nær venn av Cecil Rhodes; deltok i erobringen av nye områder i Zimbabwe (Rhodesia) og ville utvide det britiske herredømmet til hele det sørlige Afrika. Gjorde et mislykket innfall i Transvaal 1895 (Jameson's raid). Etter Boerkrigen fører for de britisk-orienterte unionister. Statsminister i Kapp-kolonien 1904–08.