Karel Jaromír Erben, tsjekkisk dikter og historiker, stadsarkivar i Praha; en betydelig lærd, utgiver av historiske dokumenter og eldre tsjekkisk litteratur. Han samlet tsjekkiske folkeviser i 3 bd. (1842–45), slaviske sagn og eventyr på originaldialektene, regler, barneleker og annet etnografisk stoff. Samlingene regnes for standardverker. Selv diktet han en Bukett lyriske dikt og ballader (1853) i folkelig stil, men i en frigjort form som fornyet tsjekkisk poesi. Et enkelt dikt herfra finnes på norsk i Tsjekkiske dikt frå Mácha til Seifert (1984)