Jomfrubråten, boligstrøk i Oslo, bydel Nordstrand, ca. 3 km sør for bysenteret, på Ekebergplatået, ca. 120 m o.h. nær vestskrenten av dette. Opprinnelig rydningsplasser under Ekeberg gård, skilt fra denne ca. 1720; omfattet da også Sjursøya og Kongshavn som i dag utgjør havneområder. Jomfrubråten var et utfartssted på 1800-tallet. Utbygd med småhusbebyggelse fra Ekebergbanens åpning 1917. Ekebergbanens sidelinje Jomfrubråten–Simensbråten åpnet 1930, nedlagt 1967.