Sjursøya, øy i Oslo, i bydel Nordstrand, lengst øst i fjordbassenget. Utbygd til havneformål fra 1921. Øya ble planert og gjort landfast; innlemmet i Oslo 1938. Utbygging av kaianleggene fortsatte etter 1945. Utnyttes som oljehavn og til annen bulklast, samt til ro/ro- og containertrafikk. Ubebodd.