John Christmas Møller, dansk politiker. I 1923 ble han partisekretær i Det konservative folkeparti og 1932–39 partiets formann. Han var medlem av Folketinget 1920–47 og ble 1928 valgt til den konservative gruppens parlamentariske fører. Som partileder kjempet han energisk mot indre nazistiske krefter. Ved dannelsen av Thorvald Staunings samlingsregjering april 1940 kom Møller med som konsultativ statsråd og ble senere handelsminister. Men på grunn av sin steile holdning overfor okkupasjonsmakten måtte han tre tilbake etter tysk krav alt oktober s.å. I 1942 flyktet han til London, hvor han ble formann i Det danske råd (Danish Council). I denne stilling vant han en enestående popularitet i Danmark, ikke minst gjennom sine taler i BBCs danske sendinger, hvor han bl.a. oppfordret til sabotasje mot tyskerne. Etter frigjøringen 1945 var Møller utenriksminister i Vilhelm Buhls samlingsregjering, og ble igjen formann for Det konservative folkeparti, men han kom hurtig i motsetningsforhold til partiet, særlig på grunn av sin nøkterne holdning i Sønderjylland-spørsmålet. I 1947 forlot han partiet og stilte seg til valg til Folketinget som uavhengig, men nådde ikke opp.