Thorvald Stauning, dansk politiker (sosialdemokrat), opprinnelig sigarsorterer. 1898 ble han hovedkasserer i Socialdemokratiet, og 1910 partiets formann, en stilling han med et par korte avbrudd beholdt til 1939. Fra 1906 satt han i Folketinget, der han var sosialdemokratenes parlamentariske fører 1910–24 og 1926–29, dvs. de perioder han ikke deltok i regjeringen. Dessuten var han medlem av bystyret i København 1913–25 og byens ordfører 1919–24. Sin største innsats gjorde Stauning i regjeringen. Han var sitt partis representant i ministeriet Zahle 1916–20, og ledet 1924–26 Danmarks første sosialdemokratiske mindretallsregjering. 1929 dannet han på nytt regjering, i koalisjon med Radikale Venstre. Denne regjeringen ble sittende til okkupasjonen av Danmark 1940. Hans ledelse av dansk politikk gjennom mellomkrigstidens økonomiske og politiske kriser vakte anerkjennelse også utenfor hans eget parti. Etter det tyske angrepet ble han imidlertid kritisert for ettergivenhet, og hans ideer om nøytralitet og nedrustning førte til at han fikk et hovedansvar for landets svake forsvarsevne overfor angriperne. Han fortsatte til sin død som sjef for den nasjonale samlingsregjering besettelsen førte med seg.