Samlingsregjering, en parlamentarisk regjering hvor alle eller i det minste alle partier av noenlunde størrelse er representert. Dannelsen av en samlingsregjering kan skyldes behovet for å sikre det nødvendige regjeringsdyktige flertall i nasjonalforsamlingen, eller den kan skyldes en foreliggende ekstraordinær situasjon (f.eks. krig). Fra utlandet kjennes en rekke eksempler på samlingsregjeringer. I Norge kjenner man bare tre, nemlig Christian Michelsens regjering mars 1905 (egentlig en borgerlig samlingsregjering, da de radikale – dvs. Arbeiderpartiet og deler av Venstre – ikke deltok), Johan Nygaardsvolds regjering av april (og juni) 1940 og Einar Gerhardsens første regjering juni–nov. 1945. Se også koalisjonsregjering.