Vilhelm Buhl, dansk sosialdemokratisk politiker, utdannet jurist. Medlem av Riksdagen fra 1932 til sin død. 1945–47 var han parlamentarisk leder for sitt parti. 1937 gikk han inn i Staunings annen regjering som finansminister og beholdt denne post i samlingsregjeringen etter den tyske besettelse i april 1940. Da Stauning gikk av i juni 1942, overtok Buhl statsministerstillingen, men måtte søke avskjed alt i november på grunn av sin kompromissløse holdning overfor okkupasjonsmakten. Ved Danmarks frigjøring i 1945 ble Buhl igjen statsminister i en samlingsregjering, men trådte tilbake etter folketingsvalget i november. Han var senere minister uten portefølje i Hedtofts regjering 1947–50.