Johann Rudolph Glauber, tysk kjemiker og lege. Den første som fremstilte saltsyre ved destillasjon av natriumklorid med svovelsyre. Som rest dannes natriumsulfat, glaubersalt. Han var den første som fullt ut forstod at en reaksjon mellom syrer og baser gav salter. Videre beskrev han fremstilling av metanol og eddiksyre ved tørrdestillasjon av tre. Glauber propaganderte sterkt for å dra tekniske og økonomiske fordeler av kjemien, og han fremmet på denne måten utviklingen innen teknisk kjemi.